Geschiedenis van Spanje

Spanje een land met meer dan 3000 jaar geschiedenis. Deze geschiedenis is voelbaar tijdens je vakantie naar Spanje. Ontdek het verleden van Spanje, ontdek de bezienswaardigheden uit het verleden!


De geschiedenis van Spanje

De geschiedenis van Spanje is geen geschiedenis van 1 volk. Het is een geschiedenis van meerdere volkeren en dus meerdere culturen die het Iberisch schiereiland samen hebben bewoond. Van de Kelten, de Iberiërs, tot de Romeinen, de Moren en uiteindelijk de katholieke Spanjaarden!Er wordt gezegd dat Hispania (met deze naam kenden de Romeinen het Schiereiland) een woord met Semitische wortels is en afkomstig uit Hispalis (Sevilla). Sinds het jaar 1.100 v.C. en tot aan de helft van de derde eeuw v.C., waren het de Feniciërs en Grieken die het handels- en cultureel contact met de hoge mediterrane beschavingen hadden. Aan het eind van deze etappe namen de Carthagers en de Romeinen respectievelijk de plaats in van deze beide beschavingen. De aanwezigheid van de Romeinen in Hispania duurde zeven eeuwen, waarin de wezenlijke begrenzingen van het Schiereiland vorm kregen met betrekking tot andere Europese volkeren. Aan het bestuur van het grondgebied, afkomstig uit Rome, worden zaken als het familieconcept, Latijn als taal, de religie en het recht toegevoegd… Aan het begin van de vijfde eeuw vestigen zich nieuwe bewoners afkomstig uit het noorden op het Schiereiland: de West Goten in het binnenland en de Seuven in het westen. Deze Germaanse volkeren zagen zichzelf als de voortzetters van de gedoofde keizerlijke macht. De integratie tussen Spanjaarden en Germanen was een snel proces, behalve in het noordoosten van het schiereiland, waar Basken, Cantabriërs, en Asturiërs woonden, die zowel weerstand boden aan de Romeinen, als de West-Goten en later aan de moslims.Het uiteen vallen van het West-Gotische staatsapparaat veroorzaakte aan het begin van de achtste eeuw, de opeenvolgende infiltratie van Arabische en Berberse troepen die van de andere kant van de straat van Gibraltar kwamen. Halverwege de achtste eeuw hadden de moslims de bezitting voltrokken en Córdoba wordt het centrum van de welvarende staat Al Ándalus. De Arabische aanwezigheid in Spanje duurt bijna zeven eeuwen en laat een onuitwisbare stempel achter op het Spaanse culturele erfgoed. De kleine christelijke bolwerken in het noorden van het schiereiland worden, na een lange periode van vreedzame samenleving, de hoofdrolspelers van de Reconquista, de herovering van Spanje op de Moren, dat haar hoogtepunt bereikt met de bezetting van Granada in 1492 onder het bewind van het katholieke koningspaar, die traditioneel als de ontwerpers van de eenheid van het Schiereiland en van het keizerlijke bestuur van de Spaanse Renaissance beschouwd worden.

Eveneens tijdens het bewind van het katholieke koningspaar en onder hun bescherming ontdekte Columbus het Nieuwe Continent (Amerika), een nieuwe grens van het latere grootste imperium van het Westen. De zestiende eeuw vertegenwoordigt het hoogtepunt van de Spaanse heerschappij ter wereld, een proces dat tot aan de helft van de zeventiende eeuw zou duren. Met het katholieke koningspaar en vooral met Filips de tweede, krijgt hetgeen in de zestiende eeuw het proto-type van de moderne absolutistische Staat was, volledig vorm. Filips de vijfde begint de dynastie van de Spaanse Bour-bons na de dood van Karel de tweede, de laatste van Oostenrijk, die geen nakomelingen had. De Spaanse Verlichting wordt gekenmerkt door een tijdperk van extern evenwicht, her-vormingen en interne ontwikkeling. De crisis van het ancien régime opende de deuren voor de inval van Napoleon. De onafhankelijkheidsoorlog was een oorlog tegen de Franse invasie, maar het was ook een revolutionair duidelijke vorming van een nationaal bewustzijn dat later vorm zou krijgen in de Grondwet van 1812.e oorlog van wegen de cruciale deelname van het volk.


Spanje autohuur

Het parlement van Cádiz kondigt zo één van de eerste Grondwetten ter wereld af waarin het basisprincipe erkend wordt dat de soevereiniteit op de natie berust. Het conflict tussen liberalen en absolutisten, of in andere woorden, tussen twee manieren van opvatten van de staatsvorm, zal gedurende de hele negentiende eeuw aanhouden. De kortstondige heerschappij van Amadeo de Saboya, een eerste republikeinse ervaring en het latere monarchistische herstel, in de persoon van Alfons de twaalfde, brengt Spanje in het begin van de twintigste eeuw dichterbij een reeks ernstige niet opgeloste problemen, die achteruitgaan na het definitieve verlies van de laatste bolwerken van het koloniale imperium: Cuba en de Filippijnen.

Ondanks de onderbreking van de eerste wereld oorlog, waarin Spanje neutraal bleef, en na de dictatuur van Primo de Rivera, wordt opnieuw een monarchistische crisis veroorzaakt, die koning Alfons de dertiende in ballingschap brengt. Uit de stembussen ontstaat de eerste democratische Spaanse ervaring in de twintigste eeuw: de tweede republiek, een kortstondige poging tot grote hervormingen, die het land nodig had, tot stand te brengen en die zou mislukken door de militaire staatsgreep van generaal Franco en de uitbarsting van de Burgeroorlog in 1936. De militaire zege van generaal Franco is het begin van een dictatoriale interne politieke controle en het isolationisme op internationaal terrein, het geen de beginnende economische ontwikkeling in de jaren zestig niet verhindert een periode die tot 1975 zou duren

Na de dood van generaal Franco beginnen de Spanjaarden op vreedzame wijze de overgang van een dictatuur naar een democratie in een proces dat bekend is als "het Spaanse model". Juan Carlos de eerste, verheft zich als koning van alle Spanjaarden tot de eerste vaandeldrager van een sociale en democratische rechtsstaat waaraan in de grondwet van 1978 vorm wordt gegeven.

De naam Spanje (Spaans: España) is afgeleid van de Latijnse naam “Hispania”, die werd gebruikt voor het hele Iberisch Schiereiland. Taalkundig gezien stamt deze naam echter niet af van het Latijn, en ook met andere Indo-Europese talen is geen duidelijk verband aan te wijzen. Er bestaan dan ook verschillende theorieën over de herkomst van het woord “Hispania”. Een van die theorieën is dat de naam uit het Grieks komt. De Grieken zouden de naam “Hesperia” aan het huidige Italië en Spanje hebben gegeven, omdat beide landen zich ten westen van een bepaalde ster (genaamd “esperos”) bevonden. Het woord Hesperia zou later zijn kunnen verbasterd tot Hispania. Volgens de meest geaccepteerde theorie stamt de naam echter af van de Feniciërs, een volk dat ooit het huidige Spanje bewoonde. Volgens deze theorie is dit te wijten aan het grote aantal konijnen dat zij op het Iberisch Schiereiland aantroffen. De Fenicische taal was nauw verwant aan het Hebreeuws, en zij spraken over Spanje als “I-sphanim” dat letterlijk ‘klipdassen’ betekent. De klipdas was een veelvoorkomend dier in hun land van herkomst, maar toen zij in Spanje het konijn ontdekten, een voor hen onbekend dier, gaven ze het dezelfde naam. Daarom verwezen zij later naar Spanje als “I-sphanim”, waarvan het Latijnse “Hispania” zou zijn afgeleid.

Spanje is een ideale bestemming om van een fijne zonvakantie en strandvakantie te genieten, Spanje is zeker in de zomer een zon zekere bestemming. Met prachtige zandstranden aan alle Costa's. De Canarische eilanden zijn zelfs samen met de Costa del Sol ideaal om te overwinteren.

De mooiste ontdekkingen van Spanje:

Zoek je een bijzondere plaats om te overnachten een sfeervolle vakantiewoning een heel bijzonder plekje waar je heerlijk kunt genieten in een bed & breakfast of een fijn hotelletje? Echt plekjes voor levensgenieters! Ieder plaats is origineel, maar vooral ‘heel fijn-om-er-te-te-zijn’

Ook interessant