Ontdek Spanje » Spaanse evenementen » Spanje - Semana Santa

Semana Santa in Spanje

De Semana Santa is de in Spaanstalige landen gebruikte benaming voor de Goede Week, de week voor Pasen, die daar uitbundig wordt vormgegeven.Semana Santa

Spanjaarden doen boete, en pijnigen zichzelf voor hun zonden. Dit is de oorsprong van al deze processies.

De Semana Santa is de in Spaanstalige landen gebruikte benaming voor de Goede Week, de week voor Pasen, die daar uitbundig wordt vormgegeven. In sommige andere katholieke landen worden in deze week veel religieuze beelden met paarse doeken afgedekt, de klokken zwijgen en het orgel blijft onberoerd. In Spanje en Zuid-Amerika daarentegen trekken processies uit die in een barokke vormgeving en met groots vertoon het lijden van Christus en Maria in de straten zichtbaar maken. Kenmerkend zijn de grote beeldengroepen die op vergulde platformen (paso's) worden rondgedragen. Over het algemeen heeft elke processie een paso met een tafereel uit het lijden van Christus en een paso met een droeve Maria. Deze processies zijn in essentie boeteprocessies. Er lopen steevast boetelingen in mee, die kleding dragen met puntvormige maskers, om de anonimiteit te waarborgen. Deze kostuums zijn later ook door de (overigens sterk anti-katholieke) Amerikaanse Ku Klux Klan gebruikt, waardoor het beeld van de Spaanse boeteling bij sommigen in het westen een negatieve connotatie heeft gekregen.
Spanje

 

Buiten Sevilla vinden vergelijkbare plechtigheden plaats, vooral in de hoofdsteden van de andere provincies van Andalusië, Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén en Almería. Daarnaast hebben ook vele dorpen en kleinere steden hun eigen tradities, vaak met elk hun eigen bijzonderheden. De processies in Málaga onderscheiden zich door hun afwijkende paso's, daar Trónos genaamd, die veel groter zijn dan elders en door honderdvijftig Hombres del trono gedragen moeten worden.

Buiten Andalusië hebben verschillende streken vergelijkbare tradities, vaak soberder. Ook in Zuid-Amerika heeft deze gewoonte zich verspreid.

Uruguay

In Uruguay heeft de Semana Santa de bijnaam "la semana turistica". Veel Uruguayanen gaan dan op vakantie, voornamelijk naar binnenlandse bestemmingen zoals de kust en de heetwaterbronparken nabij Salto.

Semana Santa in Spanje

Wat is de Semana Santa?

De Semana Santa in Sevilla is een periode waarin verschillende Koninklijke Broederschappen plechtig boete doen, en het Lijden van Christus herdenken gedurende luisterrijke boetprocessies. Deze boetprocessies vinden plaats in de Spaanse stad Sevilla in de week voor Pasen.

Zij trekken gedurende de hele Goede Week uit, in totaal zijn er zo’n zestig processies. Alle worden door een zogenaamde hermandad of Cofradia georganiseerd; dit zijn katholieke broederschappen. In de regel horen deze broederschappen bij een bepaalde parochie, waar hun processie dan ook begint en eindigt, na door de stad heen en terug naar de kathedraal in het centrum te zijn getrokken. Deze processieroute duurt meerdere uren. Zo´n processie bestaat uit verschillende paso’s, grote passietaferelen. De paso’s zijn enorme tafelvormige constructies (een plateau met poten) waarop een Mariabeeld (de Virgen) of een scène uit het lijden van Christus is geplaatst. De levensgrote beelden worden gesneden uit hout en vervolgens gepolychromeerd. De meeste beelden worden aangekleed met goudgeborduurde kostuums. De basis van zo een paso wordt verguld of verzilverd. Deze beeldengroepen worden gedragen door leden van de broederschap die Costalero's worden genoemd, soms wel vijftig onder één paso.Broederschappen

Voor de paso gaan anonieme groepen boetelingen, deze worden Nazareno’s genoemd. De boetelingen zijn met honderden, zelfs met duizenden in het geval van een grote Cofradia. De Cofradia van de Virgen de la Esperanza Macarena heeft twaalfduizend broeders en zusters, verspreid over de hele wereld. Vele broeders komen speciaal elk jaar om de processie bij te wonen. Iedereen kan lid worden van zo'n broederschap wanneer men meebetaalt aan de uitmonstering van de processie. De medebroeders moeten gedoopt zijn in de Rooms-katholieke Kerk, hiertoe wordt een bewijs gevraagd. Zij moeten leven naar de geest van de Broederschap, delen in het Roomse geloof, delen in de liefde van Christus, het evangelie verkondigen, en delen in naastenliefde voor de medebroeders en zusters. Elke broederschap heeft zijn bestuur in verscheidene niveaus.
Processie-indeling

De processies volgen elk hun eigen route. De stoet wordt gevormd aan het Huis van de Broederschap of aan de kerk waar de paso's worden vereerd. Als eerste stapt het Cruz de Guia op, een groot kruis dat de Hermandad voorafgaat. Daarna volgen de broeders en zusters in hun mantels. Elk draagt een grote kaars, die wordt ontstoken tijdens de schemering. De processie gebeurt in stilte, sommige broederschappen kennen zwijgplicht. De processie is opgebouwd uit verschillende gedeelten, van elkaar gescheiden door geborduurde vaandels en ceremoniemeesters. De broeders lopen in twee lange rijen, in het midden is er plaats voor de ceremoniemeesters en passerende costalero's (dragers). De boetelingen lopen barrevoets en dragen capirotes, de punthoofdeksels. Deze kappen zijn ontstaan uit een oude straf van de inquisitie. Elke processie bestaat uit meerdere honderden, maar vaak zelfs uit meer dan duizenden personen. Na de nazarenos volgt altijd een groepje kinderen dat snoepgoed uitdeelt aan de bedevaarders, daarna komen meestal grote zilveren processiekandelaars, met daarachter een viertal wierookvaten. Dan komt de eerste Paso met begeleiders. Alle gewijde zaken zoals relieken wierookvaten, kandelaars, ceremonialia en de pasos zelf worden uitsluitend door mannen gedragen, vrouwen doen enkel anoniem boete. Meestal komt er daarna al een muziekkapel, maar soms wordt deze paso ook in stilte gedragen. Daarna komen opnieuw nazareno's die elk een boetekruis dragen. Soms lopen ook geestelijken mee achter de beelden.

Semana Santa in Spanje

Ten slotte komt de Virgen, zij sluit de stoet af. Voor vele vormt dit het emotionele hoogtepunt van de boetprocessie. Het beeld is altijd gekleed, heeft een meters lange mantel en staat onder een baldakijn dat gedragen wordt door zilveren zuilen. op het baldakijn zijn vaak Allegorieën en wapenschilden geborduurd. De virgen is altijd gekroond en weent kristallen tranen vanwege het verdriet om Christus' Dood. Vele van deze virgens worden vereerd met eretekens en medailles. voor het beeld staan traditioneel grote kaarsen gerangschikt, naast het beeld grote bollen met bloemen, erachter zijn speciale kandelaars die haar mantel verlichten.

De bevolking bejegent de processies met zeer veel eerbied en rust. De meeste bedevaarders gaan staan op plaatsen zoals de kerk of op een strategisch punt. De start van de processie is altijd nagelbijten voor de Capataz; de paso moet door het portaal (zonder schade). Bij broederschappen met hoge paso's zoals de Koninklijke Broederschap van de Kruisoprichting (Cristo de la Exaltación) is het kwestie van centimeters voor de costalero's. Ook het kijken naar de processies waar de stoet een bocht neemt is zeer interessant, het duurt immers zeer lang eer zo een kolossale paso is gedraaid. De mensen applaudisseren altijd na zo een delicate passage. Veel emotioneler gaat het eraan toe bij de twee meest beroemde processies op Madrugada (Ochtendgloren van Goede Vrijdag). De beelden worden bedolven onder de klaagliederen (saeta). Zo een saeta is een a capella gezang, hiervoor stopt de stoet. De saeta's zijn meestal in flamenco-stijl. De Mariabeelden verdelen de bevolking van Sevilla in twee partijen, namelijk die van Maria Santissima de la Esperanza de Triana en die van de Maria Santissima de la Esperanza Macarena. Ook de Christus van de Grote Macht (Jesús del Gran Poder), wordt bedolven onder de saeta's. Deze beelden worden het meest vereerd door de Sevillanen.

Het dragen van de pasos gebeurt met veel geduld en plechtstatigheid. De Costalero's, de dragers, doen zo boete voor Christus' Dood en Lijden. De groepen worden gedragen op de maat van muziek, die gespeeld wordt door fanfares. Deze zijn uitgedost in oude uniformen en spelen processiemarsen. Sommige costalero's laten de beelden dansen op de maat van de tamboers. De tamboers symboliseren het onweer dat opstak na Christus' Dood. langs het parcours staan duizenden mensen die de pasos vereren.
de Goede Week

Booking.com

Overzicht van de Reales Hermandades Sevillanas

Elke broederschap heeft een zeer lange naam, die verwijst naar de titularissen (devotie) van de Broederschap en ook haar patroonheiligen. Deze worden vaak gekozen uit de mariologie, een christen martelaar en de patroonheiligen van de plaatselijke parochie. Sommige broederschappen zijn van pauselijk recht of hebben doorheen hun geschiedenis bepaalde privileges gekregen (vb.: door ouderdom een aartsbroederschap)[1] Een bekende Aartsbroederschap is deze van Onze-Lieve-Heer Jesús Nazareno (Medinaceli) in Madrid. Sommige broederschappen hebben als proost het privilege een kanunnik te kunnen hebben.

Domingo de Ramos

Palmzondag is de start van de Semana Santa in Sevilla met een plechtige pontificale hoogmis met aansluitende luisterrijke Palmprocessie, voorgegaan door de Aartsbisschop van Sevilla. Op Palmzondag houden negen koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

    Hermandad "Del Amor " ; Koninklijke Broederschap der Liefde gekend als ” La Borriquita”. Gesticht in de 16de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft slechts één paso uit de 17de eeuw die Jezus Christus’ vreugdevolle Intrede in Jeruzalem voorstelt. De titelkerk is de Kerk van de Blijde Aankondiging.

    Hermandad "Jesús Despojado". Gesticht in 1936, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerst passiegroep stelt het Mysterie voor van Christus voor die wordt ontkleed en bespot. De andere stelt de Maagd Maria als Heilige Moeder van Smarten en Genade voor, dit beeld werd in 1962 gemaakt door Antonio Eslava. De broeders dragen een wit kleed met zwarte mantel en capirote. De titelkerk is de Kapel van Grote Smarten.

    Hermandad "La Paz"; Koninklijke Broederschap de Vrede. Gesticht in 1939 deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De Christus van de Overwinning werd gesneden in 1940 door Antonio Llanes. De andere stelt de Maagd Maria als Heilige Moeder van de Vrede voor, dit beeld werd in 1939 gemaakt . Deze koninklijke Broederschappen is verbonden aan de Sint-Sebatianusparochie.    Hermandad "La Cena" ; Broederschap van het Avondmaal. Gesticht in 1580, deze Koninklijke Broederschap heeft drie paso’s . De grootse paso stelt het Laatste Avondmaal van Jezus Christus en Zijn Heilige Apostelen voor, het werd deels gesneden door Sebastian Santos. De tweede stelt Christus van Nederigheid en Geduld voor Zijn Kruisiging. De laatste paso stelt de Heilige Maagd Maria als Koningin van de Hemel en de Aarde voor. De titelkerk is de Iglesia de los Terceros.

    Hermandad "La Hiniesta" ; Koninklijke Broederschap de Bezemstruik. Gesticht in de 17de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s . De eerste paso stelt de Zalige Dood van Christus vereerd door de Heilige Maria Magdalena voor , het werd gesneden door Catillo Lastrucci. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Bezemstruik voor (een moeder van smarten). Deze broederschap heeft ook een Maria met kind, een zogenaamde "Gloriosa." De Hiniesta Gloriosa is de Beschermvrouwe van de Gemeente Sevilla. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Julianusparochie.

    Hermandad de "San Roque"; Koninklijke Broederschap van Sint-Rochus. Gesticht in 1901, maar wortels in de 16de eeuw. Deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus geholpen door de Heilige Simon van Cyrene voor. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van Genade en Geduld (een moeder van smarten) voor. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Rochusparochie.

    Hermandad de "La Estrella": Koninklijke Broederschap van de Ster. Gesticht in 1560,deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus voor, gezonken in gebed voor het Kruis, achter hem soldaten. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Ster voor (een moeder van smarten), gesneden door Fernandeze Andez uit de 17de eeuw. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Rochusparochie.

    Hermandad de "La Amargura" ; Koninklijke Broederschap van de Bitterheid; gekend als "El Silencio Blanco". Gesticht in de 17de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus van de Stilte voor met Herodes I Antipas, . De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Bitterheid voor (een moeder van smarten), in gesprek met de Heilige Johannes Evangelist . Deze koninklijke Broederschap heeft haar zetel in de Sint-Jan Baptistkerk.

    Hermandad de "El Amor" ;Koninklijke Broederschap “De Liefde”. Gesticht in 1508, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus van Liefde aan het Kruis voor. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Nood voor. Deze koninklijke Broederschap heeft haar zetel in de Sint-Salvatorparochie.Lunes Santo

Op Lunes Santo (maandag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

Martes Santo

Op Martes Santo (dinsdag) houden 8 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

Miércoles Santo

Op Miércoles Santo (woensdag) houden 9 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

Jueves Santo

Op Jueves Santo (Witte Donderdag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

Viernes Santo - Madrugada

Tijdens de Madrugada (Ochtendgloren van Goede Vrijdag) houden 6 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie. Deze nacht is voor vele Sevillanen een emotioneel moment. Dit zijn dan ook de populairste broederschappen.

Viernes Santo

Op Viernes Santo (Goede Vrijdag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie. De meeste processies starten in de late middag; de broederschap van de Macarena komt immers pas tegen de middag aan haar kapel.

Sábado Santo

Op Sábado Santo (Stille Zaterdag) houden 4 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

Domingo de Resurrección

Op Domingo de Resurrección (Paaszondag) houdt enkel de koninklijke Broederschap Hermandad del Resucitado een plechtige processie.

De mooiste ontdekkingen van Spanje

Zoek je een bijzonder plaats om te overnachten een sfeervolle vakantiewoning een heel bijzonder plekje waar je heerlijk kunt genieten in een bed & breakfast of een fijn hotelletje? Echt plekjes voor levensgenieters! Ieder plaats is origineel, maar vooral ‘heel fijn-om-er-te-te-zijn’

Ook interessant