Romeinsmonument Tarraco - Tarragona, Catalonië

Gepubliceerd op 3 december 2018 om 19:16


Tarraco is het huidige Tarragona

Tarraco - Tarragona, Catalonië - Tarraco is het huidige Tarragona was eerst een Iberische, en later was dit een Romeinse stad aan de oostkust van Spanje, op ongeverr 85 km zuidwestelijk van het huidige Barcelona.

 

Geschiedenis
In de Iberische periode was Tarraco een belangrijke nederzetting van de stam der Cessetani, die in 218 v.Chr. bij het begin van de Tweede Punische Oorlog definitief in Romeinse handen viel, toen ze na de Slag bij Cissa door Gnaeus Cornelius Scipio werd ingenomen. Deze begon ter plaatse onmiddellijk een nieuwe stad te bouwen, die spoedig een van de welvarendste van Hispania werd, en als operatiebasis ging dienen voor de langdurige strijd van de Romeinen tegen de oorspronkelijke bewoners van het Iberische binnenland. De voornaamste inkomstenbronnen van Tarraco waren landbouw, textielnijverheid en handel over zee.

In de 1e eeuw v.Chr., tijdens de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius, was Tarraco aanvankelijk trouw aan Pompeius, maar sloot zich later aan bij Caesar, die de stad na 45 v.Chr. tot Romeinse kolonie verhief onder de naam Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco) en er Romeinse kolonisten vestigde. Tarraco verving ook Carthago Nova als hoofdplaats van de provincia Hispania Citerior, die later zelfs Hispania Tarraconensis ging heten.
Augustus resideerde er in de jaren 26 en 25 v.Chr. en bewees de stad vele gunsten, net als andere keizers na hem.

Tarraco bereikte een hoogtepunt in de 2e eeuw en speelde toen een cruciale rol in de handel op het Iberisch Schiereiland, maar haar betekenis nam af nadat zij in de jaren na 260 verwoest werd door invallende Franken, en tevens omdat de haven steeds verder verzandde.

 

Bron: Wikipedia


Op vakantie naar Girona