Wat moet u weten over medische bijstand als u afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie?

Gepubliceerd op 28 augustus 2018 19:35Wat moet u weten over medische bijstand als u afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie? 

Wat moet u weten over medische bijstand als u afkomstig bent uit een lidstaat van de Europese Unie? U hebt recht op gratis medische en ziekenhuiszorg: De zorg, na het tonen van de Europese gezondheidskaart (EHIC), vindt plaats in de gezondheidscentra door een behandeld arts of op de plaats waar u verblijft indien u zich niet kunt verplaatsen. Indien u een specialist of overbrenging naar het ziekenhuis nodig hebt, zal de arts u het juiste certificaat (of verwijsbriefje) overhandigen. De ziekenhuizen hebben ook eerste hulpafdelingen.

 

U hebt de Europese gezondheidskaart (EHIC) nodig:

Met de Europese gezondheidskaart ontvangt u de vereiste gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf, net als de Spaanse burgers. De Europese gezondheidskaart is geldig in alle landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De geldigheidsduur staat op de kaart vermeld.

De privéartsen en -ziekenhuizen accepteren de Europese gezondheidskaart niet. Indien u medische zorg in dit type centra wenst te ontvangen, dient u deze onkosten zelf te betalen of een verzekering af te sluiten.Raadpleeg via deze link waar u de Europese gezondheidskaart kunt aanvragen:Europese gezondheidskaart 

 

Wanneer hebt u formulieren nodig:

Indien u een geplande medische behandeling nodig hebt, moet u het formulier S2 kunnen tonen; ook moet u over de goedkeuring van de bevoegde instelling van uw land beschikken. In Spanje worden tandheelkundige behandelingen niet gedekt (behalve het trekken van tanden in spoedgevallen), noch repatriëringen wegens ziekte.Indien u de Europese gezondheidskaart (EHIC) vergeet:

U dient de ziekenhuis-, medische en farmaceutische kosten op voorhand te betalen, en aan de instelling waarvan u lid bent de terugbetaling aan te vragen. Daarbij moeten de facturen steeds worden getoond.

 

Vergeet niet dat, net als in de rest van de EU het geval is, de Europese gezondheidskaart niet geldt indien u naar Spanje reist om een specifieke medische behandeling te ontvangen.

 

Hoe dan ook, adviseren we u om zich te informeren bij de instelling waarvan u lid bent, over de geldige voorwaarden waaraan u dient te voldoen om gezondheidszorg te verkrijgen in Spanje.

 

P.S. Europese gezondheidskaart (EHIC)

De Europese gezondheidskaart (European Health Insurance Card (EHIC) is een persoonsgebonden kaart die ervoor zorgt dat inwoners van de Europese Economische Ruimte landen en Zwitserland gratis, of tegen gereduceerd tarief, noodzakelijke medische hulp krijgen in een andere lidstaat, als die behandeling nodig is tijdens het bezoek in dat land (bijvoorbeeld bij een ongeluk, of een (chronische) ziekte, zoals een nierdialyse).

 

Waar kan ik medicijnen kopen?

In Spanje dienen medicijnen in de apotheken verkregen te worden. Deze vallen in de straat op middels een groen kruis. De dokter zal u de passende behandeling voorschrijven. Indien u uit een communautair land of staat komt dat verdragen met Spanje heeft, geniet u van dezelfde apotheekdiensten als de Spanjaarden.

 

Waar kunt u heen bellen in geval van nood?

Op het gratis telefoonnummer 112 (geldig op het gehele Spaanse grondgebied). U wordt in het Spaans te woord gestaan en in de toeristische gebieden ook in het Engels, Frans en Duits.

 

Bron: Spain.info


ACSI Kampeerreizen


«   »